Last minute zájezdy Letenky Španělsko další země

Úřední jazyk

Španělština úředním jazykem Španělska

Úředním jazykem je zde Španělština, označovaná jako kastilština, která je zároveň jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě. Dalšími úředními jazyky jsou jazyky regionální – katalánština, užívaná na východě země, baskičtina (izolovaný jazyk nepatřící do žádné jazykové rodiny), galicijština (románský jazyk užívaný na severozápadě) a aranésština (románský jazyk podobný provensálštině). Na území Španělska se vyskytují i další jazyky, které nemají charakter úředních jazyků, ale jsou chráněny zákony v regionech, kde se užívají. Jsou to asturština, aragonština, extremadurština a léonština. Mezi všemi těmito jazyky pak samozřejmě existují ještě různé přechodné dialekty.