Last minute zájezdy Letenky Španělsko další země

Obyvatelstvo

Jací jsou Španělé?

Španělsko je velmi lidnatá země, žije zde kolem čtyřiceti sedmi milionů obyvatel. Rozložení obyvatel není příliš rovnoměrné – zatímco ve středu země (kromě Madridu) žije jen minimum lidí, pobřeží a velká města jsou domovem většiny Španělů. Španělsko je rovněž země poměrně bohatá na přistěhovalce. Žije zde mnoho Maročanů z Marrákéše, Latinoameričanů, Afričanů (zejména z Maroka a Ekvádoru), Číňanů a Rumunů a také několik stovek Čechů. V dřívějších dobách naopak odcházeli Španělé do ostatních evropských zemí, a to zejména za občanské války ve třicátých létech a potom za Francova totalitního režimu. Co se týče samotných obyvatel Španělska, vydělují se zde skupiny mluvící jinými jazyky než kastilštinou, kteří se prohlašují za samostatné národy. Co se týče náboženství, přes tři čtvrtiny obyvatel se hlásí k římskokatolickému vyznání, poměr ostatních náboženství je téměř zanedbatelný.